Användningsområden

Akustisk

Ljudisolering och absorption av oönskade ljud, hängande takkonstruktioner, väggbeläggning.

• Tak och väggar
• Lösning för invändig design
• Idrottsanläggningar, simbassänger
• Inspelningsstudio
• Skolor
• Ljudisolering
• Bullerväggar


Permanenta formsystem, lösningar med timmerstomme för att minska värmeförlusterna och för att säkerställa optimalt inomhusklimat – konstruktionsisolering, ökad termisk tröghet.

• Byggnad med trästomme
• Permanenta formar
• Källare
• Hus med trästomme
• Innertak, tak
• Golvenheter
• Permanenta jalusier, partitioner